Maszyny zostaną dostarczone przez, należące do amerykańskiej korporacji Lockheed Martin, Polskie Zakłady Lotnicze z Mielca. Dostawa wiropłató przewidziana jest na okres wrzesień 2023 – IV kwartał 2024 r. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu o wartości 350 mln złotych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego nr 7.3 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej". Zamówienie było także możliwe dzięki zacieśnieniu współpracy Komendy Głównej Policji z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup śmigłowców to m.in. wynik dotychczasowych doświadczeń w eksploatacji trzech policyjnych S-70i Black Hawk, które poza wsparciem bieżących działań, ale także programu krajowej transplantologii, pełnią ważną rolę w systemie przeciwpożarowym. Na bazie doświadczeń z pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego latem 2020 r. podjęto decyzję o zakupie zasobników Bambi Bucket, które zostały zintegrowane właśnie z policyjnymi Black Hawkami. W tej konfiguracji śmigłowce uczestniczą w akcjach na terenie kraju, a także misjach pomocy innym państwom – policyjne S-70i działały m.in. w Turcji i Republice Czeskiej.

Pierwsze dwa śmigłowce S-70i Black Hawk zostały dostarczone Policji przez Polskie Zakłady Lotnicze w 2018 r. Trzeci egzemplarz trafił do użycia w kwietniu 2019 r. Obecnie są to jedyne S-70i eksploatowane przez służby bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego w Europie, ale już niedługo. Sześć wiropłatów zostało zamówionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii, a bazowy kontrakt ma opcję pozwalającą na rozszerzenie kontraktu o sześć kolejnych.

Poza zakupem dwóch nowych Black Hawków, lotnictwo Policji ma w ciągu najbliższych miesięcy wzbogacić się o cztery lekkie maszyny jednosilnikowe. Postępowanie w tej sprawie uruchomiono 15 listopada. Termin składania ofert upływa 12 grudnia. Nie można wykluczyć, że dwa nowe Black Hawki pozwolą także na wycofanie z eksploatacji dwóch mocno wyeksploatowanych śmigłowców Mi-8.