Broń ma pozwolić na odbudowę zapasów po przekazaniu wcześniej zakupionej broni tego typu Siłom Zbrojnym Ukrainy (ponad 7000).

Zgodnie z komunikatem Saab, kontrakt ma wartość ok. 2,9 mld koron szwedzkich (ok. 279,3 mln dolarów) i obejmuje dostawę nieujawnionej, aczkolwiek sądząc po wartości znacznej, liczby systemów w latach 2023-2026. Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace sygnalizował planowane zawarcie umowy jeszcze w listopadzie – wówczas wymieniał potrzebę zakupu „kilku tysięcy" NLAW-ów. Poza dostawami na potrzeby British Army, część zestawów może trafić do innych użytkowników – najprawdopodobniej mowa o kontynuacji dostaw dla SZU bądź przekazaniu ich państwom wschodniej flanki NATO.

Next-Generation Light Anti-armour Weapon (NLAW, znany także jako MBT LAW ‒ Main Battle Tank and Light Armour Weapon) to, obsługiwana przez jednego żołnierza, broń pośrednia między przeciwpancernym pociskiem kierowanym a ciężkim granatnikiem przeciwpancernym, o masie wyrzutni 12,5 kg wraz z pociskiem i średnicy głowicy 110 mm. Zasięg skuteczny to 800 m, a czas lotu na maksymalną odległość wynosi ok. 5 sekund. Dzięki trybowi top-attack broń może razić najsłabiej opancerzone obszary pojazdu opancerzonego, czyli strop. Pomimo wystąpienia początkowych problemów z rozładowanymi bateriami w najstarszych spośród przekazanych zestawów, NLAW-y sprawdziły się bardzo dobrze w pierwszej fazie wojny na Ukrainie, niszcząc lub eliminując z walki wiele rosyjskich wozów bojowych i pojazdów opancerzonych.