Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem, zamawiający poszukuje wykonawcy, który zrealizuje budowę: hali kadłubowej, hali produkcyjnej i budynku socjalno-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową oraz przebudową nabrzeża, placów składowych i dróg wewnętrznych. Dodatkowo projekt zakłada: budowę, przebudowę i likwidację części istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie PGZ Stoczni Wojennej. Proces wyboru będzie prowadzony w dwóch etapach, z których pierwszy ma zostać zakończony już 2 grudnia (rejestracja zainteresowanych podmiotów i podpisanie umowy o zachowaniu poufności). Drugi wyznaczono na 23 stycznia 2023 r. (złożenie oferty ostatecznej). Rozbudowa potencjału PGZ Stoczni Wojennej wynika z udziału w programie budowy trzech wielozadaniowych fregat rakietowych dla Marynarki Wojennej i zmian infrastruktury, związanych ze sprzedażą części terenów zakładu.

Zgodnie z upublicznionym harmonogramem, do końca listopada ma zakończyć się etap programu Miecznik obejmujący opracowanie projektu wstępnego fregat i aktualizację analiz techniczno-ekonomicznych. Dodatkowo prowadzone są prace nad modelem trójwymiarowym jednostek. Według deklaracji, w tym wicepremiera i ministra obrony Mariusza Błaszczaka, wodowanie pierwszego z okrętów ma nastąpić w 2025 r. Jednostki ma zbudować konsorcjum z PGZ Stocznią Wojenną i Remontową Holding na czele.