Po raz kolejny będą to działa pochodzące z zapasów magazynowych Wojsk Lądowych Republiki Korei. Transakcja obejmować ma 38 dział i dostawę części zamiennych, narzędzi i dodatkowego wyposażenia. Wraz z dwoma poprzednimi partiami K9 Maavoimat (Wojska Lądowe Sił Obronnych Finlandii) dysponować będą ponad 90 armatohaubicami tego typu (wg innych źródeł, będzie ich łącznie 96 ‒ nie jest bowiem jasne, czy drugie zamówienie obejmowało dostawę pięciu czy dziesięciu dział). Według urzędników Ministerstwa Obrony Republiki Finlandii:

„Opancerzone armatohaubice sprawdziły się w Finlandii i zapewniły zdobycie doskonałych doświadczeń podczas ćwiczeń i szkolenia, dzięki połączeniu mobilności, opancerzenia i siły ognia".

Zakup ten pozwoli na wycofanie kolejnych 122 mm haubic samobieżnych 2S1 Gwozdika (lokalne oznaczenie 122 PSZ 74) i sowieckiej proweniencji dział ciągnionych starszych typów i różnych kalibrów (w tym 152 mm 2A36 Giacynt-B/152 K 89 i 122 mm D-30/ 122 H 63).