Ceremonia zawarcia kontraktu odbyła się na pokładzie lekkiej fregaty ARC Almirante Padilla w Bazie Marynarki Wojennej ARC Bolivar w Cartagenie w Kolumbii. Projekt programu PES (Plataforma Estratégica de Superficie, pol. Strategiczna platforma nawodna) oparty jest na sprawdzonej konstrukcji okrętu SIGMA 10514. Kolumbia planuje nabyć w ramach programu PES cztery fregaty, które zastąpią lekkie fregaty (2100 ton) typu Almirante Padilla (niemieckiego typu FS 1500), które mają zostać wycofane z eksploatacji w 2024 r.

Jednostki te zbudowała stocznia Howaldtswerke-Deutsche Werft w Kiel w latach 80. Pierwsza weszła do służby w 1983 r., a ostatnia rok później. Cała czwórka przeszła modernizację w ramach programu Orion, którego głównym wykonawcą był Thales. Oglądając wizualizacji fregaty SIGMA 10514 oferowanej Kolumbii, można dojść do wniosku, że część uzbrojenia zmodernizowanych jednostek typu Almirante Padilla trafi na ich zmienniczki. Przykładem mogą być choćby 76 mm armaty Leonardo Strales, strzelające amunicją korygowaną w locie DART. To wciąż niezużyty sprzęt, a jego wykorzystanie obniży koszty PES.

Fregaty SIGMA w wersji 10514 zostały dotąd kupione przez Indonezję i Meksyk. Znaczna część korwet i fregat modułowego projektu SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) została zbudowana lub powstaje na mocy transferu technologii w stoczniach zamawiającego.

Damen i COTECMAR (Corporación de Ciencia y Tecnología para la Industria Naval, Marítima y Fluvial) nie podały do wiadomości danych technicznych fregat. Projekt PES stanie się kamieniem milowym dla kolumbijskiej inżynierii morskiej, jak również wielkim skokiem technologicznym, będąc pierwszym okrętem tej klasy zaprojektowanym i zbudowanym lokalnie. Projekt kontraktowy ma być gotowy w ciągu 9 miesięcy.

Podpisanie tej umowy nastąpiło po udanej budowie morskiego statku naukowo-badawczego (BICM - Buque de Investigación Científico Marina) ARC Simón Bolívar (bazujący na projekcie Damen OSRV 8316), przy której współpracowały Damen i COTECMAR, i która dała podstawy do wyboru holenderskiej stoczni jako partnera przemysłowego w programie PES.