Zgodnie z upublicznionymi informacjami, rząd w Pradze ma wkrótce rozpocząć negocjacje z Izraelem w sprawie zakupu pojedynczego systemu klasy MALE (medium-altitude long-endurance), który ma obejmować trzy bezzałogowe aparaty latające IAI Heron wraz z niezbędnymi wyposażeniem, a więc: naziemnym stanowiskiem kierowania, terminalami systemów łączności i wymiany informacji, pakietami części zamiennych oraz naziemnym sprzętem obsługi. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej, Herony mają być wykorzystywane do zadań rozpoznawczych, a także wsparcia informacyjnego wszystkich formacji wojskowych w tym kraju.

Wybór oferty izraelskiej poprzedziły konsultacje rynkowe, w których uczestniczyli producenci z kilku państw. Oferowany przez IAI Heron spełniał najlepiej wymagania operacyjne Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, w tym w zakresie wsparcia eksploatacji poza granicami kraju.

Rodzina bezzałogówców Heron została wprowadzona do eksploatacji w 2005 r., a obecnie jest eksploatowana przez użytkowników z 20 państw. Według dostępnych informacji, Republika Czeska jest zainteresowana zakupem systemu w wersji Heron 1, która pozwala na wykonywanie lotów operacyjnych o długotrwałości do 45 godzin. Podstawowym wyposażeniem są różnorodne moduły misyjne służące do zadań patrolowo-rozpoznawczych (optoelektroniczne głowice obserwacyjno-celownicze, stacje radiolokacyjne, systemy rozpoznania elektronicznego).