Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-hiszpańskiej w ramach NATO, w szczególności związanej ze wzmocnieniem flanki wschodniej Sojuszu. Wiodącym tematem była także sytuacja bezpieczeństwa w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.

Ministrowie omówili także implementację postanowień szczytu NATO w Madrycie, który odbył się w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego, w czasie największego od II wojny światowej kryzysu, spowodowanego niczym niesprowokowanym atakiem Rosji na Ukrainę. To podczas szczytu przyjęta została Koncepcja Strategiczna. Dokument wskazuje na kluczowe cele i zadania NATO w świetle coraz bardziej niebezpiecznej i nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej. Koncepcja nakreśla nową politykę wobec Rosji oraz potwierdza determinację do obrony każdego sojusznika.

Wśród tematów znalazły się również kwestie dotyczące współpracy w wymiarze unijnym, czyli Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) i nowych form współpracy w dziedzinie obronności.

27 lipca 2022 r. w Warszawie odbyły się 14. polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów obu państw. Głównymi tematami były stosunki dwustronne, w tym kwestie gospodarcze, sprawy z zakresu bezpieczeństwa oraz sytuacja na Ukrainie. Szefowie rządów omówili również kluczowe tematy z bieżącej agendy Unii Europejskiej m.in.: bezpieczeństwo energetyczne i ceny energii. Szefowie rządów przyjęli wspólną deklarację dotyczącą kierunków rozwoju współpracy polsko-hiszpańskiej.

Tegoroczna, 14. edycja konsultacji międzyrządowych przypadła w 30. rocznicę podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy, regulującego stosunki polsko-hiszpańskie po transformacji ustrojowej. To wydarzenie nadaje stosunkom dwustronnym Polski i Hiszpanii uprzywilejowany charakter. Odzwierciedleniem tego jest regularny i dynamiczny dwustronny dialog polityczny na wszystkich szczeblach.