Szwedzka Administracja ds. Materiałów Obronnych (FMV, Försvarets materielverk) podpisała z Saabem umowę o wartości 800 mln koron szwedzkich na dostawę amunicji do granatników Carl-Gustaf. Dostawy mają być zrealizowane w latach 2023-2025. Zakup obejmie m.in. naboje HE448 wyposażone w zapalniki programowalne. Kontrakt stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy Saabem oraz FMV i stanowi początek kolejnego wieloletniego porozumienia, które ma obowiązywać do 2032 r. Naboje odłamkowo-burzące HE448 są przeznaczone do granatników wyposażonych w systemy programowania FCD558, które z kolei zostały zamówione przez Szwedów w 2021 r. – stanowią wyposażenie granatników w wersji M4.

Z kolei Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, za kwotę 16 mln dolarów, zamówił kolejną partię granatników Carl-Gustaf M4, które są znane w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych pod oznaczeniem Multi-purpose Anti-Armor Anti-personnel Weapon System (MAAWS) M3A1. Szczegóły nie zostały udostępnione publicznie. Zamówienia na wersję M4 zostały zapoczątkowane w październiku 2020 r. i wieloletnia umowa zakłada realizację poszczególnych zleceń w okresie do 2027 r. Pierwsze egzemplarze dostarczono w 2021 r.