Wydatki wzrosły globalnie o ponad 130 mld dol. w stosunku do poprzedniego roku. Zgodnie z raportem SIPRI, gospodarcze skutki pandemii COVID-19 nie powstrzymały trwałego trendu zwiększania wydatków na obronność, zainicjowanego w 2015 r. (co miało związek z wojnami w Syrii, Libii i agresją na Ukrainę). Jednocześnie jednak globalne wydatki wojskowe stanowią mniejszy odsetek globalnego PKB niż w 2020 r. - odnotowano spadek z 2,3 proc. do 2,2 proc., co jest skutkiem pewnego ożywienia gospodarczego. Średni udział wydatków obronnych w budżetach państw nie zmienił się i wynosi 5,9proc. PKB. Pięć państw wydających najwięcej na zbrojenia – Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa, Indie, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska - mają odpowiadać za 62 proc. globalnych wydatków.

Tradycyjnie największe wydatki obronne odnotowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki - sięgnęły one 801 mld dolarów. Odnotowano przy tym niewielki spadek w stosunku do 2020 r. - o 1,4 proc. (spadł także udział wydatków obronnych w PKB Stanów Zjednoczonych, z 3,7 proc. do 3,5 proc.). Dla porównania, druga na liście ChRL wydała 293 mld dol. (wzrost o 4,7 proc. w stosunku do 2020 r.), są to jednak oczywiście dane szacunkowe. Trzecie na liście znalazły się Indie, wydające 76,6 mld dolarów (wzrost o 0,9 proc.). Kolejne w pierwszej piątce były Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (68,4 mld i wzrost o 3 proc.) i Federacja Rosyjska (65,9 mld, wzrost o 2,9 proc.). Łączne wydatki obronne pierwszej piątki sięgnęły 1,305 bln dolarów. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Francja (56,6 mld), Niemcy (56 mld), Arabia Saudyjska (55,6 mld - dane szacunkowe; zanotowano duży, 17-procentowy spadek w stosunku do 2019 r.), Japonia (54,1 mld) i Republika Korei (50,2 mld). Zgodnie z przedstawionymi danymi, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało środki pozwalające na umieszczenie Polski na 20. miejscu (z wydatkami rzędu 13,7 mld), pomiędzy Królestwem Niderlandów (19. lokata, 13,8 mld - w 2020 r. holenderskie wydatki były nieco niższe od polskich) a Tajwanem (21 lokata z 13 mld). Jeśli chodzi o regiony i dynamikę zmian, największy wzrost wydatków obronnych w stosunku do 2020 r. odnotowano w Azji Wschodniej (wzrost o 4,9 proc. w stosunku do 2020 r.), zaś największy spadek na Środkowym Wschodzie (o 3,3 proc., choć autorzy raportu zaznaczają, że nie uwzględniono danych z Syrii i z Jemenu).

Cały raport można pobrać pod linkiem: https://www.sipri.org/publications/2022/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2021

Bartłomiej Kucharski (ZBiAM)