Prace o wartości 25 mln funtów mają zapewnić zatrudnienie 285 pracownikom zakładu firmy Pearson Engineering z Newcastle (a także 20 praktykantom). Nie jest to wielka kwota w stosunku do całkowitej wartości umowy dotyczącej modernizacji 148 Challengerów 2, która sięga 800 mln funtów, lecz symboliczne rozpoczęcie cięcia stali do budowy wież jest kluczowym momentem dla programu. Jego najważniejszym elementem bowiem jest właśnie wymiana wieży na całkowicie nową, lepiej opancerzoną, dostosowaną do instalacji 120 mm armaty gładkolufowej Rheinmetall L/55A1 (w Challengerze 2 używana jest armata L30A1 takiego samego kalibru o bruzdowanym przewodzie lufy), która wraz z nowym systemem kierowania ogniem ma zapewnić znacznie większą skuteczność w zwalczaniu różnorodnych celów na współczesnym polu walki.

Demonstrator zmodernizowanego czołgu Challenger 3 z nową wieżą.

Demonstrator zmodernizowanego czołgu Challenger 3 z nową wieżą.

Rheinmetall

Jeremy Quin, sekretarz stanu ds. zamówień obronnych w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii, powiedział, że „to cięcie stali reprezentuje postęp w realizacji modernizacji brytyjskich wojsk lądowych oraz inwestycje w zdolności produkcyjne na Północnym Wschodzie i w całej Wielkiej Brytanii”.

Bartłomiej Kucharski (ZBiAM)