Umowa została zawarta 5 stycznia i ma wartość 1,4 mln złotych netto. Przy jej zawarciu zastosowano procedurę negocjacji z wybranym podmiotem, co jest związane z faktem, że zakłady z Siemianowic Śląskich mają prawa i licencję na wytwarzanie, naprawy oraz sprzedaż części zamiennych do KTO Rosomak na zasadzie wyłączności na obszarze Polski. Umowa obejmuje realizację usług serwisowych w 2022 r. i obok zamówienia gwarantowanego zawiera także opcję rozszerzającą zakres prac (maksymalnie w kwocie 80% wartości zamówienia podstawowego).

17. Brygada Zmechanizowana z dowództwem w Międzyrzeczu jest pierwszym związkiem taktycznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP przezbrojonym w KTO Rosomak. Obecnie dysponuje dwoma batalionami zmotoryzowanymi wyposażonymi m.in. w wozy w wersji kołowego bojowego wozu piechoty, wozu ewakuacji medycznej, kołowego transportera rozpoznania technicznego, transportera obsług ppk Spike-LR, a także kompanijnymi modułami moździerzy samobieżnych Rak, w których moździerze i wozy dowodzenia wykorzystują jako nośniki KTO Rosomak.

Od końca 2004 r. zakłady Rosomak (do 2014 r. Wojskowe Zakłady Mechaniczne) dostarczyły Siłom Zbrojnym niemal 900 pojazdów na bazie KTO Rosomak, które trafiły do jednostek na terenie całego kraju.