Wynika z tego, że co najmniej kilka z zamówionych w grudniu 2019 r. dział zostało już dostarczonych. Według pakistańskich mediów, Wojska Lądowe Islamskiej Republiki Pakistanu zamówiły łącznie 236 chińskich 155 mm armatohaubic samobieżnych na podwoziu kołowym SH-155 (wówczas oznaczanych jako SH-15). Ponadto w latach 2013-14 Pakistan kupił w Chinach 36 starszych 155 mm armatohaubic na podwoziu kołowym SH1. Nowe działa przypuszczalnie częściowo zastąpią przestarzałe gąsienicowe M109A5 produkcji amerykańskiej.

SH-155 to działo samobieżne w układzie „strzelającej ciężarówki" na podwoziu 6×6, opracowane przez chiński koncern zbrojeniowy NORINCO, znane także pod oznaczeniem PCL 181. Główne uzbrojenie stanowi 155 mm działo o długości lufy 52 kalibrów (wg innych źródeł 45 kalibrów) z komorą amunicyjną spełniającą wymogi NATO (prawdopodobnie chodzi o objętość komory nabojowej zgodną z normą JBMoU, a więc 23 litry). Szybkostrzelność ma sięgać 4÷6 strz./min, donośność zaś ma przekraczać 40 km. Czas zwinięcia działonu ma nie przekraczać 1 minuty. Masa pojazdu wynosi ok. 22 ton, prędkość maksymalna na utwardzonej drodze ma sięgać 90 km/h, a zasięg ok. 600 km na utwardzonej jezdni. Istnienie SH-15/SH-155 zostało ujawnione w 2018 r.