W momencie otwarcia ofert ogłoszono, że na projekt wydzielono budżet 17 mln zł brutto. Ostatecznie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Firmy Enamor (8,8 mln zł brutto) i KenBIT (12,1 mln zł brutto). Obaj oferenci oferują takie same warunki gwarancji. Przetarg ogłoszono w sierpniu 2020 r. Plan zakłada zakup 15 transponderów wraz z ich integracją na 13 jednostkach pływających.

Zakup nowych transponderów systemu identyfikacji bojowej „swój–obcy” standardu Mark XIIA jest wymogiem NATO. Od 1 lipca 2020 r. ten bowiem standard jest wyłącznie obowiązującym w Sojuszu Północnoatlantyckim. Oznacza to, że okręty Marynarki Wojennej, dysponujące systemem „swój-obcy” standardu Mark XII (a takich jest większość) nie mogą w pełnym zakresie współdziałać z siłami morskimi i lotnictwem innych państw NATO, gdyż w podczas działań bojowych nie mogłyby zostać poprawnie zidentyfikowane przez systemy rozpoznawcze jako własne.

Czytaj także: Minister Mariusz Błaszczak o zakupach dla Marynarki Wojennej

Jest to druga próba wyboru dostawcy tego niezwykle ważnego sprzętu. 7 listopada 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia unieważnił postępowanie w sprawie dostawcy 11 transponderów systemu „swój-obcy” standardu Mark XIIA wraz z integracją na ośmiu okrętach wojennych. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – firmy Enamor, która zaoferowała kwotę w zakładanym budżecie. Wówczas uzasadnieniem odrzucenia były artykuł 89 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych ‒ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.