Informacja podano dwa tygodnie po przeprowadzeniu pierwszego testu systemu imitującego realne warunki bojowe. Przeciwpancerny pocisk kierowany raził wówczas w cel umieszczony w nieujawnionej odległości od wyrzutni. Według Murada İkinci, dyrektora generalnego Roketsana, pierwsze wyrzutnie i pociski trafią do Tureckich Wojsk Lądowych jeszcze w 2021 r.

Karaok to przenośny zestaw przeciwpancerny krótkiego zasięgu (do 2500 m, choć pierwotnie podawano tylko 1000 m). Działa bazowo w trybie „odpal i zapomnij” (fire and forget). Może być wykorzystywany zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki głowicy naprowadzającej IIR z kamerą termowizyjną oraz dzienno-nocnym przyrządom celowniczym wyrzutni. Ma go obsługiwać jeden żołnierz.

Czytaj także: Turcja prezentuje nowe bezzałogowe śmigłowce bojowe

Pocisk kierowany ma 125 mm średnicy, 1100 mm długości i masę 16 kg (pojemnik z pociskiem). Broń wyposażono w tandemową głowicę o nieujawnionej masie i przebijalności. Pocisk napędza dwustopniowy silnikiem. Pocisk można wystrzelić w trybach „odpal i zapomnij” i „wystrzel i wskaż cel po odpaleniu”. Cel można atakowanać z górnej półsfery lub zmierzać do niego po trajektorii zgodnej z linią celowania. Można go uznać za odpowiednik amerykańskiego Javelina.