Zgodnie z zasadami stosowanymi przy zakupach dla JW GROM, większość szczegółów dotyczących zamówienia jest niejawna i zostanie udostępniona wyłącznie podmiotom zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych. Wiadomo, że dostawa broni ma zostać zrealizowana do końca października tego roku, a obok ceny drugim kryterium będą warunki gwarancji na oferowany sprzęt. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie zgłoszeń do 13 maja. Zamawiający zakłada zaproszenie do finalnego etapu postępowania maksymalnie pięciu firm.

W ostatnich latach JW GROM zakupiła nieznaną liczbę granatników RPG-75-TB z głowicami termobarycznymi czeskiej firmy Zeveta Bojkovice. W 2017 r. dokupiono, za pośrednictwem firmy Works 11, granatniki RPG-75-M z głowicami przeciwpancernymi.

Czytaj także: GROM na razie bez amunicji 8,6×70 mm

W ubiegłym roku JW GROM próbowała zakupić kolejną partię granatników przeciwpancernych, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku ze względu na problemy proceduralne. Oferta polsko-bułgarskiego konsorcjum została odrzucona ze względu na fakt, że wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego 57 minut po upływie określonego czasu… Co ciekawe, także oferta Works 11 została odrzucona ze względów formalnych – wadium obejmowało niepełny czas związania ofertą (o sześć dni za krótki).