40 państw, które wydają na obronność najwięcej, przeznaczyło na ten cel 1,827 bln dolarów. Z kolei jedynie pierwsza dziesiątka wydała niemal 1,482 bln. Średni udział wydatków obronnych w PKB badanych państw wyniósł 2,4 proc., co oznacza wzrost o ok. 0,2 proc. – wg SIPRI największy od czasów kryzysu gospodarczego z 2009 r.

Tradycyjnie najwięcej na obronność wydały Stany Zjednoczone ‒ 778 mld dolarów (3,7 proc. PKB), co stanowi ok. 39 proc. wydatków globalnych.

Drugą pozycję od lat dzierży Chińska Republika Ludowa, z wydatkami szacowanymi na 252 mld dolarów (oficjalnie 1,7 proc. PKB), co przekłada się na około 13 proc. globalnych wydatków.

Trzecie miejsce kolejny rok z rzędu zajmują Indie z wydatkami na poziomie 72,9 mld dolarów (2,9 proc. PKB), co oznacza, że Ministerstwo Obrony Indii odpowiada za około 3,7 proc. globalnych wydatków na obronność.

Czwarte miejsce zajęła Federacja Rosyjska z budżetem rzędu 61,7 mld dolarów (ok. 4,3 proc. PKB), piąte ‒ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, której udało się przeskoczyć w rankingu Królestwo Arabii Saudyjskiej. Londyn przeznaczył w 2020 r. na obronność 59,2 mld dolarów, czyli ok. 2,2 proc. PKB.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: wspomniana Arabia Saudyjska (szacunkowo ok. 57,5 mld, czyli ok. 8,4 proc. PKB), Republika Federalna Niemiec (52,8 mld, 1,4 proc. PKB), Republika Francuska (52,7 mld, 2,1 proc. PKB), Japonia (49,1 mld, 1 proc. PKB) i Republika Korei (45,7 mld, 2,8 proc. PKB).

Polska zajęła 19. lokatę. Nasze Ministerstwo Obrony Narodowej, wg danych SIPRI, wydało w 2020 r. 13 mld dolarów, czyli 2,2 proc. PKB. Wyprzedziliśmy tym samym Królestwo Niderlandów (12,6 mld, 1,4 proc. PKB).

Jeśli dzielić świat wg kontynentów, państwa afrykańskie odpowiadały za 2,2 proc. globalnych wydatków na obronność. Państwa Ameryki Południowej podobnie. Państwa Ameryki Północnej i Środkowej 40,4 proc., Azja (bez państw Środkowego Wschodu) 25,4 proc., Australia i Oceania 1,6 proc., Europa ‒ 19 proc. Wydatki w niemal wszystkich branych pod uwagę regionach wzrosły o kilka procent. Najwięcej w Afryce Północnej (wzrost o 6,4 proc. w stosunku do 2019 r.).