Podpisanie kontraktu to rezultat postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone 24 listopada 2020 r. Oferta firmy z Pionek była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Umowa została podpisany 15 marca i ma wartość 4 mln złotych netto.

Firma z Pionek dostarczy do policyjnych magazynów:

  • 130 000 sztuk nabojów Typu 1 (z pociskiem gumowym). Zgodnie z dokumentacją Policji, ze względu na niekorzystny tor lotu pocisku, tego typu amunicja może być wykorzystywana jedynie do celów szkoleniowych;
  • 30 000 sztuk nabojów Typu 2 (z pociskiem proszkowym), którego celem jest przebicie przeszkody poprzez rozsypanie się, to zaś zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się za przeszkodami budowlanymi, takimi jak drzwi czy ściany wykonane z płyt drewnianych;
  • 20 000 sztuk nabojów Typu 3 (z pociskiem gazowym, proszkowo-obezwładniającym), którego celem jest zmuszenie podejrzanych osób do opuszczenia kryjówki, także pomieszczeń i pojazdów;
  • 180 000 sztuk nabojów Typu 4 (błyskowo-akustyczny), przeznaczonych do strzelania w celach ostrzegawczych i ćwiczebnych;
  • 40 800 sztuk nabojów Typu 5 (z pociskiem ołowianym), pozwalających na skuteczne strzelanie na dystans do 35 m, amunicja ma pozwalać na przebicie dwóch blach karoseryjnych i penetrację bloku silnika na głębokości 10 mm z odległości 30 m bądź deski sosnowej o grubości do 50 mm;
  • 40 000 sztuk nabojów Typu 6 (śrutowy z 12 loftkami o średnicy 6,8 mm i masie 2 g każda), które stanowią efektywny środek unieruchamiania pojazdów;
  • 250 000 sztuk nabojów Typu 20 (z pociskiem gumowym);
  • 260 000 sztuk nabojów Typu 30 (z pociskiem gumowym);
  • 280 000 sztuk nabojów Typu 50 (z pociskiem gumowym).

Zakupiona amunicja bojowa jest wykorzystywana przez policyjne jednostki prewencji m.in. to tłumienia zamieszek. Część zakupionych nabojów będzie przeznaczonych także dla jednostek kontrterrorystycznych, które wykorzystują strzelby gładkolufowe m.in. do otwierania drzwi w obiektach realizacji zadań.