Jedną z przesłanek do niepokoju jest niekorzystna, wg OPZZ, ocena organizacyjna i ekonomiczna Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Problemem jest także brak efektywnego dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Z tego też względu OPZZ wnioskuje do premiera o podjęcie działań zmierzających do poprawy kondycji wspomnianej spółki-matki i spółek-córek.

Czytaj także: Polska Grupa Zbrojeniowa z gigantyczną stratą. Będą zmiany

Jak wskazują związkowcy, kondycja ekonomiczna Grupy PGZ jest trudna. M.in. z powodu niekorzystnych decyzji finansowych i organizacyjnych podejmowanych w PGZ, które powodują erozję potencjału rozwojowego. Ważnym elementem jest także polityka kadrowa polegająca na zatrudnianiu osób niemających doświadczenia w branży obronnej i szybkiej rotacji kadry zarządzającej. Zdaniem związkowców, taka polityka stawia w wątpliwość celowość istnienia PGZ w obecnym kształcie. Co należy odnotować, związkowcy przedstawiali niedawno na Zespole Trójstronnym propozycje rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w PGZ.

Czytaj także: Tajne przez poufne sprawozdanie finansowe PGZ

Niepokój OPZZ to wynik opublikowania sprawozdania finansowego PGZ za 2019 r., które wykazało stratę przekraczającą miliard złotych. Według złożonych deklaracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych ma w styczniu ogłosić koncepcję zmian w PGZ. Mają one objąć odchudzenie i uproszczenie struktur centrali Grupy. Najważniejsze domeny działalności mają być koordynowane przez siedem najsilniejszych spółek, a także zintensyfikowane mają zostać działania zmierzające do uzyskania kontraktów eksportowych.