Środki pozwolą głównym przemysłowym uczestnikom programu na rozpoczęcie fazy rozwoju demonstratorów technologii. Mowa o firmie Nexter Group ze strony francuskiej oraz Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall ze strony niemieckiej. Jest to jeden z etapów fazy demonstracyjnej (zwanej też pokazem technicznym), który zakończy się w 2024 r. Ma on posłużyć do zdefiniowania architektury systemu MGCS oraz określi charakterystykę oraz liczbę typów pojazdów, jakie docelowo mają powstać. Na tym etapie dojdzie także do harmonizacji wymagań stawianych przez wojska lądowe Francji i Niemiec przed przyszłym czołgiem.

Czytaj także: Polska chce dołączyć do programu europejskiego czołgu MGCS

Przewidziane na 2021 r. finansowanie ma pozwolić na rozpoczęcie budowy 14 MTD (Main Technological Demonstrators, pol. Demonstratory Głównych Rozwiązań Technicznych). Posłużą one do przetestowania rozwiązań, które w latach 2025-2028 posłużą do zbudowania docelowych prototypów MGCS. Pierwsze wyniki prac mają być widoczne już w przyszłym roku. Równolegle zatwierdzone ma zostać finansowanie w wysokości 15 mln euro na państwo członkowskie programu. Środki te w łącznej wysokości 230 mln euro zostaną podzielone na lata 2021-2022. Dzięki któremu będzie możliwe wspólne zdefiniowanie przyszłych potrzeb operacyjnych.

Przyspieszenie fazy demonstracyjnej o około rok ma ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień w tym bardzo ambitnym programie. Uzyskanie odpowiednio zaawansowanego produktu (czy też raczej systemu bądź zestawu produktów) ma być możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi nie tylko głównych wykonawców projektu (z których każdy obecnie odpowiada za trzy z dziewięciu obszarów, na które podzielono cały projekt), ale też ogromna rzesza podwykonawców.

Czytaj także: Czy Włochy przystąpią do programu MGCS?

Według francuskich komentatorów, Nexter Group zamierza przeprowadzić badanie oferty małych i średnich przedsiębiorstw czy start-upów, oferujących innowacyjne rozwiązania potencjalnie możliwe do wykorzystania w ramach programu MGCS. Ponadto dość często w mediach przewija się możliwość wydłużenia listy firm biorących udział we wspólnym niemiecko-francuskim projekcie. Po stronie francuskiej najczęściej wskazuje się koncern Thales. Ze strony niemieckiej niedawno gotowość do udziału w programie wyraziła firma FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.