Ponowne rozpisanie przetargu to wynik unieważnienia 18 sierpnia wcześniejszego postępowania. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej unieważniła je, gdyż żadna z dwóch złożonych ofert nie zmieściła się w zakładanym budżecie. Planowano wydatek na kwotę maksymalnie 650 tys. złotych brutto.

Wówczas zadeklarowano ponowne ogłoszenie przetargu ze względu na pilną potrzebę zakupu takiego sprzętu. Zgodnie z dokumentacją postępowania, Państwowa Straż Pożarna planuje finalizację przetargu do końca listopada. Podmioty zainteresowane udziałem w nim mają czas na składanie ofert do 2 września. Obok ceny drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji.

Czytaj także: Bułgarskie hełmy dla Straży Granicznej

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu, Państwowa Straż Pożarna planuje zakup dwóch zasobników Bambi Bucket – jednego o maksymalnej masie nie większej niż 3900 kg (maksymalna pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza niż 2900 litrów), który byłby przeznaczony do śmigłowców Black Hawk (eksploatowanych w Polsce przez Policję i Wojska Specjalne), a drugi o maksymalnej masie nie większej niż 1700 kg (maksymalna pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza niż 1500 litrów) przeznaczony dla Black Hawków i Sokołów. Podobnie jak w poprzednim przetargu, obok samych zasobników zamawiający planuje zakup dodatkowych elementów, a także pakietu szkoleniowego.