Procedurę wyboru dostawcy rozpoczęto w marcu tego roku i miała charakter ograniczony. Ostatecznie jedyną firmą zakwalifikowaną do złożenia oferty została Lubawa, która wyceniła dostawy na 2,4 mln zł netto. Dostawy rozplanowano na okres trzech lat od podpisania umowy.

Czytaj także: Lubawa wyposaży policjantów

Oba typy kamizelek były produkowane przez Lubawę na zamówienie Wojska Polskiego. OLV-QR są przeznaczone dla piechurów, natomiast KLV-QR dla kierowców i załóg pojazdów wojskowych. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w pojazdach została pozbawiona części elementów większej OLV-QR.