Powodem tej decyzji był fakt, że zaproszony do złożenia oferty ostatecznej wykonawca  nie złożył dokumentów w wyznaczonym na 6 lipca terminie. Wobec tego procedura, mająca charakter ograniczony, została unieważniona ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Proces udzielenia zamówienia rozpoczął się na początku czerwca bieżącego roku. Usługodawca miał zrealizować diagnostykę, konserwację, naprawę oraz usługi utrzymania w sprawności technicznej urządzeń systemu Procjon.

Czytaj także: Dwanaście zgłoszeń do dialogu technicznego na Perkoza

Systemy rozpoznania elektronicznego Procjon-2, Procjon-3, Procjon-3/2, zabudowane na śmigłowcach rodziny Sokół W-3 Sokół (W-3RR Procjon-2), W-3WA Huzar (ŚRR-10 Procjon-3 i ŚRR-10 Procjon-3/2 są dziełem Wojskowych Zakładów Elektronicznych z Zielonki. Wykorzystuje je 7. Dywizjon Lotniczy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

W ostatnich latach serwis systemu Procjon był realizowany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ostatnia umowa została zawarta w drugiej połowie 2019 r.