Postępowanie uruchomiono 21 lutego tego roku, po unieważnieniu 29 stycznia 2020 r. wcześniejszej procedury. Przetarg miał charakter ograniczony i przyspieszony. Ostatecznie zamawiający otrzymał jedną ofertę, którą złożyła firma PIT-RADWAR, będąca dostawcą systemu Gunica.

Otwarcie oferty nastąpiło 8 maja. Wówczas komisja przetargowa ujawniła budżet przewidziany na usługę, który wynosił 6 mln złotych w latach 2020-22. Decyzja o unieważnieniu postępowania zapadła 13 maja z dwóch powodów ‒ niewniesienia wadium lub wniesienia w sposób nieprawidłowy, a treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czytaj także: PIT-RADWAR naprawi systemy Zenit

PIT-RADWAR realizował już usługę serwisu systemu Gunica-M/S w latach 2017-19. Najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach 3. Regionalna Baza Logistyczna uruchomi nowe postępowanie. System Gunica-M/S jest jednym z ważnych elementów krajowego systemu rozpoznania elektronicznego Sił Zbrojnych RP.

""

Systemu rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica-M/S. Fot./PIT-RADWAR.

radar.rp.pl