W ramach otwartego postępowania przetargowego zamawiający poszukiwał dostawców paliwa do turbinowych silników lotniczych, oleju napędowego i benzyny silnikowej. Dostawy mają być realizowane w okresie 2020-2022. W dwóch przypadkach (paliwo lotnicze i olej napędowy) jedynym oferentem okazał się PKN Orlen, natomiast w trzecim zadaniu (benzyna silnikowa) nie rozstrzygnięto przetargu. Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone.

W przypadku paliwa lotniczego umowa została zawarta 30 kwietnia i ma wartość 249 mln złotych netto. PKN Orlen ma dostarczyć 94 000 ton paliwa (30 000  ton w 2020 r., 31 000 w 2021 r. i 33 000 ton w 2022 r.). Dodatkowo umowa obejmuje opcję kontraktową na ponad 72 094 tony paliwa (12 094, 95 w 2020 r. i po 30 000 ton w latach 2021-22). Kontrakt na dostawy oleju napędowego został zawarty 8 maja i ma wartość 424 mln złotych netto. W tym przypadku mowa o dostawach 71 723, 828 ton oleju napędowego w latach 2020-22 (26 723, 828 ton w 2020, 25 000 w 2021 i 20 000 w 2022 r.). Ta umowa zawiera z kolei opcję zwiększenia dostaw o 34 000 ton paliwa (9000 ton w 2020 r., 10 000 ton w 2021 r. i 15 000 ton w 2022 r.).