Sprzęt stanowi element wyposażenia niszczyciela min ORP Kormoran.

Postępowanie uruchomiono 6 kwietnia i było wynikiem wcześniej wykonanej usługi ‒ weryfikacji stanu technicznego Morświna. Tę zrealizowana w marcu właśnie przez Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej za kwotę 12,8 tys. zł. W przypadku naprawy, oferta Politechniki Gdańskiej była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Początkowo opiewała na kwotę 95 tys. zł, którą w toku negocjacji zredukowano do 93 tys. zł.

Czytaj także: Dwóch chętnych do naprawy Kormorana

Usługa naprawy obejmie pojazd Morświn o numerze fabrycznym 01/2015, wyprodukowany w 2015 r. W ramach weryfikacji stanu technicznego okazało się, że doszło do uszkodzenia kamery manipulatora. Zamawiający zakłada jej wymianę na nową. Uszkodzeniu uległy również komponenty stacji hydrolokacyjnej BlueView M-900-130. Zamawiający planuje wymianę zużytych i uszkodzonych elementów na nowe.

Bezzałogowy pojazd Morświn jest eksploatowany jako jeden z elementów systemu przeciwminowego niszczyciela min ORP Kormoran. Jego zadaniem jest transport ładunków wybuchowych Toczek w pobliże wykrytych wcześniej obiektów niebezpiecznych. W jego konstrukcji zespół Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej wykorzystał doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej eksploatacji pojazdów Ukwiał, które służą na niszczycielach min projektu 206FM.

Czytaj także: Przeciwminowe roboty pomogą Kormoranom