Procedura negocjacyjna rozpoczęła się 8 kwietnia, a według szacunków zamawiającego koszt prac może mieć wartość nawet 100 mln złotych netto. Zastosowanie procedury negocjacji z wybranym oferentem jest wynikiem przeprowadzenia analizy rynkowej, która wykazała, że łódzkie WZL nr 1 są jedynym podmiotem zdolnym do zrealizowania powyższego zamówienia. Na zasadzie wyłączności dysponują one prawami do dokumentacji remontowej tych wiropłatów i  wieloletnimi kompetencjami w wykonywaniu analogicznych usługi.

Czytaj także: Mi-24 pozostaną w służbie. Pytanie tylko, do kiedy?

Mimo, że eksploatowane w Polsce egzemplarze wyprodukowane zostały w latach 70. i na początku 80. (najnowsze pochodzą z 1983 r.), Mi-8, w liczbie ok. 20, nadal stanowią jeden z podstawowych typów wiropłatów transportowych w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie służą w charakterze maszyn wsparcia dla pododdziałów aeromobilnych, transportu VIP-ów, a także do zadań poszukiwawczo-ratowniczych i ewakuacji medycznej. Cykliczne remonty główne, połączone z wydłużeniem resursu technicznego, to konieczność. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie zainicjowało dotąd procedury zakupu ich następców. Wyższy priorytet otrzymały m.in.: zakup wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych Kondor, modernizacja śmigłowców wsparcia Mi-24, czy wydłużenie eksploatacji maszyn W-3 Sokół/Anakonda.