–  Indie zakupią w Stanach Zjednoczonych sprzęt wojskowy o łącznej wartości ponad 3 mld dol. – ujawnił prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej premierem Indii, Naredrą Modi.

Donald Trump nie ujawnij, o jaki dokładnie sprzęt chodzi. Wiadomo jedynie, że strony doszły do porozumienia, choć stosownych umów jeszcze nie podpisano. Można jedynie spekulować opierając się na wypowiedziach prezydenta USA. Ten, podczas konferencji, zwracał uwagę na wspólny wysiłek obu krajów, celem zapewnienia stabilności w regionie oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

Czytaj także: Indie zatwierdziły zakup kolejnych Neptune