Kontrakt, o wartości 9 mln złotych brutto, zawarto 17 lutego. Na jego mocy Prexer dostarczy 30 celowników CKE-1N w latach 2020-2021 (17 w 2020 r. i pozostałe rok później). Przy zakupie zastosowano procedurę negocjacji z wybranym oferentem. Łódzki zakład posiada wyłączne prawa do dokumentacji celowników CKE-1N i jest ich jedynym producentem.

Celownik kolimatorowy CKE-1N przeznaczony jest do prowadzenia ognia z armat ZU-23-2K do celów powietrznych, poruszających się z prędkościami do 500 m/s. W jego konstrukcji zastosowano układ optyczny z torem  noktowizyjnym. Takie rozwiązanie powoduje jednoczesną projekcję ruchomego znaku celowniczego i obrazu celu pochodzącego z noktowizora. Obraz noktowizyjny nakłada się na rzeczywisty widok poprzez szybę półprzepuszczalną celownika. Dodatkowo posiada awaryjny układ celowania ‒ celownik pierścieniowy (rakursowy), który w przypadku awarii podstawowego układu celowania umożliwia  prowadzenie ognia.