Negocjacje rozpoczęto 13 lutego, a wartość umowy ma szacunkową wartość ok. 14,5 mln złotych netto. Zastosowanie procedury negocjacji z wybranym podmiotem jest związane z faktem, że jest to jedyny podmiot uprawniony do realizacji powyższego zamówienia. Dysponuje bowiem, na zasadach praw wyłącznych, dokumentacją techniczną i remontową, zatwierdzoną przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych. WZL nr 1 Oddział Dęblin dysponuje wszystkimi kompetencjami do realizacji takiego zlecenia.

W Siłach Powietrznych samoloty TS-11 Iskra, które 5 lutego obchodziły 60. rocznicę oblotu, są sukcesywnie zastępowane w procesie szkolenia pilotów przez nowe maszyny Leonardo M-346 Bielik. Z tego też powodu liczba eksploatowanych przez dęblińskie 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego maszyn systematycznie spada. Według niektórych informacji, ich całkowite wycofanie może nastąpić już pod koniec 2021 r.