Umowa została podpisana 2 grudnia 2019 r. z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz firmą Consortia Electronica i ma wartość 6,1 mln złotych netto. Przedmiotem zamówienia są: diagnostyka, naprawa, konserwacja, serwisowanie oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej system rozpoznawczo-zakłócający Przebiśnieg w latach 2020-21. Procedura wyboru wykonawcy została uruchomiona w sierpniu 2019 r.

To już kolejne tego typu zlecenie dla konsorcjum, ponieważ w sierpniu 2019 r. podpisano z nim umowę serwisową dotyczącą Przebiśniega w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

System Przebiśnieg został opracowany w latach 90. w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi z Zielonki. Siły Zbrojne RP wykorzystują dwa zestawy, w których nośnikami elementów systemu są transportery gąsienicowe MT-LB.