JW Grom podpisała kontrakt z Griffin Group Defence na zakup partii granatów hukowo-błyskowych 1/6. Jego warunki ustalono w ramach procedury negocjacji z wybranym oferentem. Griffin Group Defence jest bowiem wyłącznym przedstawicielem producenta wybranych granatów na polskim rynku. Zamówienie ma wartość 4 mln zł netto. O liczbie i terminie dostawy zakupionych granatów nie poinformowano.

Czytaj także: GROM zamawia samochody z zabudową specjalną

Równolegle podpisano umowę z firmą Milicon Piotr Remiszewski dotyczącą dostawy zestawów specjalnych mikrofonowo-słuchawkowych. Zamawiający nie poinformował o liczbie zamówionych urządzeń. Oferta Miliconu była jedyną, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym. Zamówienie bazowe ma wartość 800 tys. zł netto, natomiast wykorzystanie opcji może zwiększyć jego wartość nawet do 8 mln zł netto.