Umowa została zawarta 12 listopada i ma wartość 36,3 mln zł brutto. Została poprzedzona negocjacjami pomiędzy wykonawcą i zamawiającym, o czym poinformowano w połowie września.

Prace mają zostać zrealizowane w latach 2019-2021, a w ich ramach systemy Zenit mają zostać przystosowane do pracy w systemie dowodzenia obroną przeciwlotniczą Łowcza-Rega i mieć możliwość przetwarzania informacji ze stacji radiolokacyjnych NUR-21M, Soła, Bystra, a także innych systemów dowodzenia.

Zastosowanie procedury negocjacji z powyższym podmiotem wynikało z faktu, że systemy Zenit-P/B powstały w PIT-RADWAR, a podmiot ten opracował także system Łowcza/Rega i wspomniane stacje radiolokacyjne, z którymi zmodyfikowane Zenity mają współpracować.