Postępowanie ogłoszono 4 września tego roku, a oferta firmy z Kutna była jedyną w nim złożoną. Umowę podpisano 14 października i ma łączną wartość 730 tys. złotych netto. Dostawy ambulansów potrwają do połowy listopada. Samochody mają służyć do codziennej eksploatacji w warunkach miejskich i podmiejskich.

Czytaj także: Dwunastu chętnych na dostawy dla Wojsk Specjalnych

AMZ-KUTNO jest jednym z wiodących w naszym kraju dostawców pojazdów dla służb medycznych, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Do zabudowy wykorzystywane są podwozia różnych typów, zgodnie z potrzebami zamawiających.