W upublicznionej dokumentacji podano, że zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji wystosowano 16 września. Uczestniczą w nich Huta Stalowa Wola i Rosomak – członkowie konsorcjum realizującego pierwszą umowę na dostawę ośmiu modułów ogniowych Raków. Umowę zawarto 28 kwietnia 2016 r.

Czytaj także: Strzelanie Morskiej Jednostki Rakietowej w Norwegii

Zakup innego typu sprzętu mógłby zaburzyć łańcuch szkoleniowo-logistyczny. To stanowi przesłankę proceduralną do uruchomienia negocjacji z powyższymi firmami na zasadzie wyłączności. Przygotowania do zakupu kolejnej partii Raków nie są zaskoczeniem, gdyż w ostatnich tygodniach potwierdzał to minister obrony Mariusz Błaszczak.

Według szacunków umowa na kolejne moduły Raków ma mieć wartość 226,3 mln złotych netto.

Zamówienie obejmie dostawy kompanijnych modułów ogniowych dla kolejnych pododdziałów 12. i 17. brygad zmechanizowanych, a także egzemplarzy szkoleniowych dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Umowa ma zostać zrealizowana w latach 2020-2021.

Czytaj także: Największy moździerz wraca do łask

Według informacji zamówienie ma obejmować 120 mm moździerze samobieżne M120K na podwoziu kołowym i artyleryjskie wozy dowodzenia AWD. Wynika z tego, że pojazdy wsparcia działań modułów – artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia AWRU i artyleryjskie wozy amunicyjne AWA wojsko zamówi na mocy odrębnej umowy.