Umowę o wartości 4,2 mln zł netto została podpisano 6 sierpnia i była wynikiem postępowania przetargowego ogłoszonego w marcu.

Jedynym oferentem i zarazem beneficjentem zlecenia jest konsorcjum Fights on Logistics z PHU TKTech Tomasz Kruk. Obok kosztów prac, ocenie podlegała także długość gwarancji.

W ramach usługi zostanie zrealizowany serwis: urządzenia do wytwarzania azotu na przyczepie dwuosiowej SGNC-HP, kompresorów lotniskowych ASP-100-1A, zespołów zasilająco-klimatyzujących CGAC i JO3C, klimatyzatorów E100AC4 oraz holowników sprzętu lotniczego Ford Super Duty.