Brak chętnych do naprawy systemu Breń na Orkanach

Okręt rakietowy ORP Orkan, jedna z trzech jednostek polskiej floty wyposażonych w system rozpoznania radioelektronicznego Breń-R. Fot./Marynarka Wojenna.

3. Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa zakończyła procedurę zamówienia usługi naprawy, serwisowania i utrzymania w sprawności technicznej radiolokacyjnych urządzeń ostrzegawczych RUO-10 Breń-R, zainstalowanych na okrętach rakietowych typu Orkan.

Wybór podmiotu, który miał zrealizować wskazane prace prowadzono w trybie ograniczonym od listopada 2019 r. Ostatecznie, 17 kwietnia, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania, czego powodem było niezłożenie we wskazanym terminie żadnej ważnej oferty.

System RUO-10 Breń-R jest obecnie zainstalowany wyłącznie na trzech jednostkach pływających Marynarki Wojennej – okrętach rakietowych typu Orkan. Jego zadaniem jest wykrywanie źródeł emisji radarowych w pełnej przestrzeni azymutalnej, a także określanie ich charakterystyk. Dane uzyskane przez system pozwalają na określenie stopnia zagrożenia dla okrętów. Producentem RUO-10 Breń-R był Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (obecnie PIT-RADWAR). Co ciekawe, we wrześniu 2018 r. PIT-RADWAR i 3. Regionalna Baza Logistyczna zawarły umowę dotyczącą usługi serwisowania tego samego systemu, wówczas miała ona wartość 5,5 mln zł netto.

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

Neptun broni ukraińskiego wybrzeża

Podczas wstępnych prób w locie, które odbyły się 5 kwietnia, premierowo zaprezentowano pierwszy egzemplarz operacyjny ...

Słowacja kupuje izraelskie pociski przeciwpancerne

Izraelska firma Rafael podpisała umowę z rządem Republiki Słowacji w sprawie zakupu rakietowych zestawów ...

MON o prze­ciw­pan­cer­nych poci­skach kie­ro­wa­nych

Wice­mi­ni­ster obrony naro­do­wej Wojciech Skurkiewicz odpo­wie­dział na inter­pe­la­cję poselską doty­czącą wyja­śnie­nia kwe­stii bez­prze­tar­go­wego zakupu przeciwpancernych zestawów ...