W strzelaniu wzięli udział polscy artylerzyści, którzy obecnie przebywają w Korei Południowej na szkoleniu z obsługi systemu, który już wkrótce wyruszy nad Wisłę.

Na mocy podpisanego w listopadzie 2022 r. kontraktu polska pozyska łącznie 218 wyrzutni K239 Chumno w ramach programu Homar-K. Warto tutaj zaznaczyć, że będzie to sprzęt, który powstanie z dużym udziałem polskiego przemysłu obronnego. Rodzime K239, które otrzymały oznaczenie K239PL, osadzone są na podwoziach Jelcz oraz będą posiadały polskie systemy łączności oraz Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ produkcji WB Electronics.

Dostawy nowego sprzętu już wystartowały. Pierwsza wyrzutnia przypłynęła do Gdańska 21 sierpnia. Zgodnie z harmonogramem, do końca roku polscy artylerzyści powinni otrzymał łącznie 18 sztuk wyrzutni K239PL. Nowy sprzęt trafi do 18 Dywizji Zmechanizowanej.