Ile na modernizacje? Kwoty pozostają niejawne

Na stronach sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację poselską w sprawie budżetu MON na 2023 r. i korzyści dla polskich zakładów zbrojeniowych, którą zgłosił poseł Paweł Bejda.

Publikacja: 31.01.2023 18:48

Karabinek MSBS

Karabinek MSBS

Foto: Fotorzepa/Roman Bosiacki

W interpelacji czytamy, że "z przyjętego przez rząd PiS projektu ustawy budżetowej na 2023 rok mogliśmy się dowiedzieć, że w przyszłym roku wydatki na zadania obronne wzrosną o prawie 40 mld zł. Jest to jednocześnie efekt uchwalonej ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, którą w procesie legislacji wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zgodnie poparli.

Z niedowierzaniem jednak przyjąłem informację przekazaną przez premiera Mateusza Morawickiego, że kwota 40 mld zł, stanowiąca zwiększone wydatki na obronność, nie trafi w ogóle do polskich zakładów i będzie w całości wydana na zakup sprzętu w koncernach zagranicznych".

W związku z powyższym poseł zadał następujące pytania:

1. Ile wszystkich środków zaplanowano w 2023 r. do wydania na modernizację techniczną Sił Zbrojnych? Proszę o uwzględnienie zarówno środków budżetowych, jak i wydawanych poza budżetem MON.

2. Ile ze wszystkich środków zaplanowanych na modernizację techniczną Sił Zbrojnych planuje się wydać w 2023 r. w polskich zakładach zbrojeniowych?

3. Czy jako minister obrony narodowej poprze Pan poprawkę PSL do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, aby każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wyniósł nie mniej niż 50 proc. wszystkich wydatków na modernizację Sił Zbrojnych, którą w dniu 6 lipca br. Klub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści, złożył do pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek?

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, który napisał, że "odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Pawła Bejdy w sprawie budżetu MON na 2023 r. i korzyści dla polskich zakładów zbrojeniowych (nr 35720), uprzejmie informuję, że realizacja procesu modernizacji technicznej, którego celem jest zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, poprzez pozyskanie i wdrożenie nowego sprzętu wojskowego, znajduje swoje odzwierciedlenie, przede wszystkim, w Centralnych Planach Rzeczowych, a także wynikającym z ustawy o obronie Ojczyzny „Pakiecie Wzmocnienia Sił Zbrojnych na lata 2023-2025".

Powyższe dokumenty planistyczne są objęte klauzulą niejawności, w związku z czym zawarte w nich szczegółowe dane – takie, jak wymagane terminy czy środki przewidziane na realizację poszczególnych zadań, nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

Wykonanie bilansu wydatków z podziałem na wykonawców krajowych i zagranicznych, będzie możliwe po określeniu kierunków pozyskania danych typów sprzętu wojskowego oraz zawarciu stosownych umów z poszczególnymi wykonawcami".

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego