Przedmiotem podpisanej umowy jest dostawa 116 czołgów M1A1 Abrams w wersji FEP, które dodatkowo zostaną przystosowane do wymagań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

Obok samych czołgów umowa przewiduje także dostawy sprzętu towarzyszącego. Porozumienie obejmuje 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, 8 mostów towarzyszących M1074 Joint Assault Bridge, 6 wozów dowodzenia M577 oraz 26 warsztatów NG SECM na podwoziu HMMWV.

Maciej Nędzyński/CO MON

Całość zamyka pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi czołgów, a także mobilne kontenerowe warsztaty naprawy uzbrojenia i urządzenia diagnostyczne. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie instruktorów, załóg i personelu technicznego.

Wartość podpisanej w Wesołej umowy wynosi około 1,4 mld dol. netto. Warto tutaj zaznaczyć, że część z tej kwoty - w wysokości 200 mln dol. - jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Dostawy nowego sprzętu rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zgodnie z harmonogramem, w 2023 r. Polska otrzyma 58 czołgów, czyli liczba potrzebną do wyposażenia w nową broń jednego batalionu. Pozostałe wozy, jakie dzisiaj zakontraktowano, trafią nad Wisłę w 2024 r.