Temu ma służyć podpisana właśnie umowa o współpracy z ośrodkami badawczymi Politechniki Świętokrzyskiej, przede wszystkim ze specjalistami Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Nowoczesnych Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa PŚ.

Wiceprezes ds. rozwoju MESKO dr inż. Przemysław Kowalczuk ujawnił, że opracowane wspólnie z naukowcami PŚ technologie ułatwią m.in. nadzór nad niektórymi procedurami, w tym zwłaszcza procesami produkcji spłonek.

- Chodzi nam o opracowanie nowych technologii i doprowadzenie do stworzenia gotowych produktów, minimalizując przy tym zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników - przyznaje wiceprezes Kowalczuk.

W ostatnich latach w toku produkcji komponentów do amunicji dochodziło w skarżyskich zakładach do tragicznych w skutkach wypadków. Firmowi eksperci i badacze Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Nowoczesnych Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej mają wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą w toku produkcji maksymalnie ograniczyć zagrożenia i ryzyko.

- Współpraca biznesu ze światem nauki owocująca transferem nowoczesnych technologii, jest oczywistym czynnikiem rozwoju nowatorskich firm w tym podnoszenia standardów bezpieczeństwa, także w MESKO - podkreśla Przemysław Kowalczuk.

- Cieszę się, że nasza spółka kontynuuje naukową kooperację z tak znamienitą szkołą wyższą, będącą naukową wizytówką regionu świętokrzyskiego. To właśnie dzięki współdziałaniu naukowców oraz przedstawicieli przemysłu powstają projekty umożliwiające dalszy rozwój poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań - powiedziała Elżbieta Śreniawska, prezes zarządu MESKO.

Po podpisaniu umowy o współpracy z prof. Zbigniewem Krubą rektorem Politechniki Świętokrzyskiej prezes MESKO podkreśliła, że największa w Polsce amunicyjna grupa stawia na bliskie współdziałanie i wymianę myśli z uczelniami wyższymi, ponieważ chce się modernizować, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Warto przypomnieć, że MESKO S.A. już współpracuje z innymi uczelniami wyższymi w kraju m.in. z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2021 r. porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisał Prezes Zarządu PGZ Sebastian Chwałek.