Zgodnie z komunikatem, eksamerykańskie pojazdy trafią do wyposażenia 18. batalionu dowodzenia z Siedlec. Tego typu przydział nie powinien zaskakiwać – według wcześniej ogłoszonych informacji Cougary mają trafić do pododdziałów ochrony, inżynieryjnych i chemicznych. W pierwszej kolejności 18. Dywizji Zmechanizowanej, ale część wozów trafi także pododdziałów innych związków taktycznych bądź centralnego podporządkowania. Cougary mają zastąpić cześć spośród eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP opancerzonych pojazdów rodziny BRDM-2 produkcji sowieckiej.

Przypomnijmy, że w ramach programu Excess Defense Articles Polska przejęła od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych 300 pojazdów minoodpornych Force Protection Inc. Cougar 4×4. Międzyrządowa umowa została zawarta w grudniu 2021 r., a pierwsze wozy trafiły do Polski w czerwcu tego roku. Koniec dostaw zaplanowano na czwarty kwartał 2022 r. Warunki umowy określały, że Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaci 27,5 mln dolarów za rozkonserwowanie pojazdów, ich transport do kraju i szkolenie obsług oraz personelu technicznego. Dodatkowe środki z budżetu resortu obrony pochłonie ich przygotowanie do eksploatacji w Polsce (dostosowanie do polskich przepisów ruchu drogowego, przemalowanie, montaż polskich środków łączności i uzbrojenia) – prace są realizowane przez bataliony remontowe 1.i 10. brygad logistycznych, wspieranych przez inne jednostki SZ RP.