MON: Więcej miliardów na wojsko i więcej ministra

Rosną wydatki na obronę narodową. W tym roku mogą wyraźnie zbliżyć się do 60 mld zł. Według najnowszej wstępnej ministerialnej oceny wydatków obronnych, ich udział w PKB na koniec roku osiągnie poziom ok. 2,4 proc. – twierdzi MON.

Publikacja: 30.06.2022 17:30

MON: Więcej miliardów na wojsko i więcej ministra

Foto: MON

Resort obrony przyznaje, że już uwzględnił w swoich rachunkach oprócz przewidzianych w tym półroczu wydatków budżetowych także środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To pozabudżetowy kanał finasowania polskiego wyścigu zbrojeń zasilany odpisami z zysku Narodowego Banku Polskiego , darowiznami i przede wszystkim funduszami z emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Gromadzeniem i zarządzaniem aktywami FWSZ zajmuje się, zgodnie z przyjętą w tym roku nową ustawą o obronie ojczyzny właśnie BGK. Regulacja zakłada, że od przyszłego roku wydatki na obronność osiągną wartość 3 proc PKB.

Polska wśród inwestycyjnych prymusów

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że spodziewany w tym roku poziom wydatków militarnych znacznie przekracza minimalne wymagania NATO ( czyli 2 proc. PKB na obronność) i stawia Polskę wśród liderów atlantyckiej koalicji jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Nakłady wojskowe na poziomie 2,4 proc. PKB które przewidywane są na koniec tego roku, będą oczywiście liczone z uwzględnieniem wyższego Produktu Krajowego Rzeczypospolitej. Wzrost tego wskaźnika zakładają szacunki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ujęte w raportach OECD z 8 czerwca tego roku - przypomina w swoim komunikacie Centrum Operacyjne MON.

Efekt decyzji o uruchomieniu dodatkowych możliwości finansowania wojskowych zakupów już widać. Tylko w tym tygodniu minister Mariusz Błaszczak swoim zwyczajem na Twitterze zawiadomił iż w najbliższym czasie planowane jest „podpisanie umów na dostawy niszczycieli min, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW zintegrowanych z transporterami Rosomak, wielozadaniowych śmigłowców wsparcia AW149, 2 satelitów obserwacyjnych i niszczycieli czołgów".

Zbrojeniowe wydatki pod nadzorem...

Warto przy tej okazji przypomnieć, że zgodnie z najnowszą ustawą o obronie ojczyzny Rada Ministrów ma teraz co cztery lata określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej wojsk na kolejne 15 lat. Na ich podstawie minister obrony narodowej uwzględniając też strategiczne plany NATO – będzie wprowadzał własnym zarządzeniem program rozwoju Sił Zbrojnych RP. Ustawa obliguje też MON by przynajmniej połowa publicznych wydatków na armię przeznaczona była na zakupy sprzętu i wyposażenia w polskim przemyśle.

Mimo iż nowe prawo przesądza, że wydatki modernizacyjne armii powinny być nadzorowane i oceniane przez Sejm, to jednak już od zeszłego roku w procesie kontraktowania zakupów sprzętu wzrosła niepomiernie rola szefa resortu obrony.

... i komendą ministra

To wynik decyzji (zarządzenia) obecnego ministra, że najpoważniejsze inwestycje sprzętowe polskiej armii poprzedza rekomendacja powołanej 1 września 2021 r. w MON Rady Modernizacji Technicznej. Przewodniczy jej minister obrony narodowej, a wspierają go zastępcy ze Sztabu Generalnego WP. W składzie Rady są też przedstawiciele kluczowych departamentów MON: Polityki Zbrojeniowej, Strategii i Planowania Obronnego oraz Departamentu Budżetowego. Od początku 2022 r, do rady dołączyli specjaliści nowo powołanej Agencji Uzbrojenia ( której utworzenie domknęło reformę systemu zakupów ).

Dzięki zeszłorocznym regulacjom , które będą miały z pewnością dalekosiężne skutki szef MON otrzymał znacząco wzmocnione kompetencje. Mariusz Błaszczak stoi nie tylko na czele RMT, ale także sprawuje nadzór nad kilkunastoma strategicznymi departamentami i biurami resortu obrony . Obecnie, oprócz Gabinetu Politycznego, ministrowi obrony podlegają wszystkie kluczowe biura i departamenty także takie jak Departament Polityki Zbrojeniowej, Departament Strategii i Planowania Obronnego ( Prawny czy Kontroli ) niezwykle istotne dla decydowania o wydatkach modernizacyjnych.

Zadania RMT ?- Wypracowanie stanowiska MON w sprawach dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w tym ustalanie inwestycyjnych priorytetów.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego