Zgodnie z upublicznionymi informacjami, spodziewany termin przekazania przyszłego ORP Albatros (602) przypada na sierpień tego roku, a bliźniaczego ORP Mewa (603) na listopad. Obydwie jednostki przechodzą obecnie próby. Po podniesieniu bander mają trafić do 13. dywizjonu trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety z Gdyni, podporządkowanego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Dołączą do prototypowego ORP Kormoran (601) i pozwolą na wypełnienie luki po już wycofanych z eksploatacji trzech okrętach projektu 206FM.

Para seryjnych niszczycieli min typu Kormoran (258/II i 258/III) jest budowana na zamówienie Marynarki Wojennej RP przez konsorcjum składające się ze: stoczni Remontowa Shipbuilding, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej i Stoczni Marynarki Wojennej (obecnie PGZ Stocznia Wojenna). Umowa na ich budowę oraz dostawę pakietów wsparcia logistycznego do wszystkich trzech niszczycieli min tego typu została podpisana 27 grudnia 2017 r. Jej początkowa wartość wynosiła 1,186 mld zł.

Niszczyciel min ORP Kormoran.

Niszczyciel min ORP Kormoran.

8. FOW/chor. mar. Marcin Purman.

Zgodnie z zapowiedziami ministra Mariusza Błaszczaka, oczekiwane jest podpisanie umowy dotyczącej zamówienia trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran. Kontrakt miałby zostać zawarty pod koniec czerwca tego roku. Te okręty najprawdopodobniej trafią do 12. Wolińskiego dywizjonu trałowców ze Świnoujściu, także ze struktury 8. FOW.