Zgodnie z upublicznionymi informacjami, potencjalni oferenci mają czas na składanie zgłoszeń do 17 czerwca bieżącego roku. Wstępne konsultacje rynkowe mają obejmować ocenę możliwości spełnienia przez oferowany sprzęt wojskowych wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego oraz szkolenia, oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania, wstępne ustalenie terminów pozyskania oraz ustalenie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, w tym możliwości i warunków przeniesienia technologii produkcji i serwisowania sprzętu wojskowego do podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

Jak wskazuje dokumentacja Agencji Uzbrojenia, podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych mają określić koszty zakupu do 1000 wyrzutni (w układzie 100, 200, 300, 400, 500 i 1000 sztuk), a także do 3000 pocisków (500, 1000, 2000 i 3000 sztuk). Dodatkowo formularz ma obejmować koszt szkolenia 20 osób funkcyjnych, koszt materiałów dydaktycznych, koszt zakupu do 100 urządzeń treningowych oraz makiet gabarytowo-masowych, koszt zakupu innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania szkolenia i zabezpieczenia logistycznego, do 100 testerów oraz zestawu obsługowo-naprawczego, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Dzięki realizacji programu, Siły Zbrojne RP zostaną wyposażone w nowe, lekkie, niewymagające skomplikowanego szkolenia zestawy przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Inspektorat Uzbrojenia dialog techniczny w ramach programu Pustelnik po raz pierwszy przeprowadził w okresie 20 listopada 2017 do 15 stycznia 2018 r. Zgłosiło się wówczas sześciu oferentów – MBDA, Mesko, SAAB Dynamics, Stunner Consulting Lucjan Mucha (Rafael Advanced Defense Systems), Raytheon oraz konsorcjum w składzie: WB Electronics, Mindmade i ukraiński SpetsTechnoExport. Wówczas zakładano, że broń ma charakteryzować się donośnością nie mniejszą niż 1400 m i stanowić uzupełnienie będącego już w wyposażeniu Wojska Polskiego systemu Spike LR. Niestety nie doszło wówczas do kolejnego kroku, czyli ogłoszenia przetargu.