Ostatecznie oferty w postępowaniu złożyło dwóch wykonawców: konsorcjum składające się z H. Cegielski-Poznań i francuskiej firmy CEFA oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej (wartość 950,5 mln złotych brutto) i CNIM System Industries (699 mln złotych brutto), także z Francji. Co ważne, obydwie mieszczą się w zakładanym na 1,5 mld zł brutto budżecie. Zgodnie z informacjami Agencji Uzbrojenia, cena pojedynczego zestawu została określona przez zamawiającego na kwotę 150 mln zł brutto. Może to oznaczać, że w ramach umowy planowany jest zakup przynajmniej dziesięciu kompletów. Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest cena, a sama procedura ma charakter negocjacyjny.

Powyższe postępowanie uruchomiono 10 stycznia 2020 r. Jest to drugie podejście do zastąpienia części eksploatowanych w Siłach zbrojnych RP parków PP-64 Wstęga. Według upublicznionych danych, każdy z kompletów ma składać się z: zestawu pojazdów umożliwiających transport wszystkich elementów, bloków pontonowych, ramp najazdowych, środków napędowych, pełnego wyposażenia i zestawów diagnostyczno-obsługowych.