Modernizacja i nowe maszyny. Jakie śmigłowce dla Sił Zbrojnych RP

Agencja Uzbrojenia, w odpowiedzi na pytania naszej redakcji, przedstawiła aktualny stan zaawansowania programów modernizacji i wymiany generacyjnej parku śmigłowców Sił Zbrojnych RP.

Publikacja: 21.01.2022 17:59

Zgodnie z informacjami Agencji Uzbrojenia, program Kondor może zostać zrealizowany w ramach bezprzet

Zgodnie z informacjami Agencji Uzbrojenia, program Kondor może zostać zrealizowany w ramach bezprzetargowej procedury podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa PIBP.

Foto: MON/Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej

Seria pytań, która została przesłana do Agencji Uzbrojenia, miała związek z nieoficjalnymi informacjami, które pojawiały się ostatnio na ten temat w przestrzeni publicznej. Poza tym początek roku zawsze jest świetną okazją na nakreślenie potencjalnych planów na najbliższe miesiące.

Pierwszym elementem uwagi jest program modernizacji czterech wielozadaniowych śmigłowców W-3 Sokół do standardu wersji W-3WA SAR przez, należące do koncernu Leonardo, zakłady WSK PZL-Świdnik. Przypomnijmy, zgodnie z informacjami, które zostały upublicznione w październiku 2021 r., pierwsze dwa miały zostać dostarczone przez wykonawcę do końca ubiegłego roku. W odpowiedzi Agencja Uzbrojenia poinformowała: W ramach realizacji umowy na przeprowadzenie modernizacji czterech śmigłowców W-3 do wersji W-3WA SAR, z przyczyn technicznych opóźnieniu uległa dostawa dwóch pierwszych śmigłowców, których odbiór był przewidziany w 2021 r. Dostawa trzeciego i czwartego śmigłowca została przewidziana do końca października 2022 r. Obecnie trwa odbiór pierwszego śmigłowca.

Kaman SH-2G Super Seasprite

Kaman SH-2G Super Seasprite

MON/Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej

W celu zachowania należytej staranności, poprosiliśmy także o komentarz na ten sm temat wykonawcę zlecenia, czyli WSK PZL-Świdnik. W odpowiedzi na nasze pytania, otrzymaliśmy następującą informację: Zakres prac modernizacyjnych czterech śmigłowców W-3 do wersji W-3WA SAR w toku realizacji prac został rozszerzony. Techniczne aspekty zamówienia, w porozumieniu z Zamawiającym, zostały zweryfikowane, niemniej jednak PZL-Świdnik finalizuje odbiory dwóch śmigłowców. Trzeci z tej czwórki, zgodnie ze zaktualizowanym zakresem prac, będzie gotowy nawet przed terminem kontraktowym, a ostatni z nich w przewidzianym terminie, czyli do końca października br.

Drugim programem, który znajduje się w fazie realizacji, jest produkcja i dostawy wielozadaniowych śmigłowców Leonardo AW101, które mają trafić do Brygady Lotnictwa MW. Jak się okazuje, nastąpiła zmiana harmonogramu dostaw. Agencja Uzbrojenia Informuje, że: Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, na realizację umowy na dostawę śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR, mają wpływ, wprowadzone w kraju i na świecie, obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, w związku z czym dostawy śmigłowców AW 101 dla Marynarki Wojennej RP powinny zostać zrealizowane w I połowie 2023 r.

Także w tym przypadku poprosiliśmy o komentarz wykonawcę. Przesłany przez PZL-Świdnik komunikat mówi: Prace nad śmigłowcami AW101, pomimo pandemii COVID-19, prowadzone są w trybie ciągłym, choć pięć fal pandemii zachwiało światowym łańcuchem dostaw, zwłaszcza w lotnictwie. Co ważne, od samego początku pandemii monitorowane są dostawy w ramach łańcucha dostaw, a Zamawiający otrzymuje szczegółowe informacje o realizacji prac w trybie dwutygodniowych raportów. PZL-Świdnik potwierdził strategię działania w tym wyjątkowym okresie z Zamawiającym i wspólnie wprowadzone zostały środki zaradcze. Harmonogram dostaw jest częścią umowy, która z przyczyn działania siły wyższej została obiektywnie zaktualizowana.

Do końca października br. zakłady WSK PZL-Świdnik mają dostarczyć cztery zmodyfikowane śmigłowce W-3

Do końca października br. zakłady WSK PZL-Świdnik mają dostarczyć cztery zmodyfikowane śmigłowce W-3WA SAR Sokół, które trafią do lotniczych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

Łukasz Pacholski

Co godne podkreślenia, określenie terminu dostaw na I połowę 2023 r., jest pierwszym oficjalnym sygnałem, kiedy cztery AW101 trafią do 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Można było się tego spodziewać, szczególnie po upublicznieniu wstępnego harmonogramu szkolenia personelu wyselekcjonowanego do przeszkolenia na nowy typ śmigłowca. Jednocześnie dodatkowy czas, być może, pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie rozmów dotyczących zamówienia kolejnych AW101, trudno bowiem wyobrazić sobie, aby cztery śmigłowce tego typu zastąpiły 10 obecnie eksploatowanych Mil Mi-14PŁ i PŁ/R.

Bardzo ciekawa informacją jest odpowiedź dotycząca programu Kondor, który dotyczy zakupu na potrzeby Brygady Lotnictwa MW od czterech do ośmiu wielozadaniowych śmigłowców pokładowych, które zastąpią cztery obecnie eksploatowane wiropłaty Kaman SH-2G Super Seasprite. Jak się okazuje Kondor, obok Kruka, jest drugim programem śmigłowcowym, w ramach którego Agencja Uzbrojenia prowadzi prace nad zakwalifikowaniem zamówienia pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). To z kolei może oznaczać chęć zaoszczędzenia czasu i pominięcie procedury przetargu otwartego na rzecz negocjacji z jednym wybranym oferentem. Przypomnijmy, zainteresowanie sprzedażą wiropłatów tego typu wyrażali wszyscy zachodni producenci maszyn tej klasy: Airbus, Bell, Leonardo i Lockheed Martin.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego