Łącznie w latach 2018-2021 dostarczono ich 79. W uroczystości wziął udział prezes zarządu PGZ Sebastian Chwałek.

Umowa zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a spółką PIT-RADWAR 16 grudnia 2015 r. dotyczyła dostawy 77 seryjnych SPZR Poprad i doprowadzenia do standardu seryjnego dwóch zestawów partii wdrożeniowej. Miała ona wartość 1,083 mld złotych brutto.

W latach 20218-2021 (2018 ‒ 14 egzemplarzy, 2019 ‒ 22, 2020 ‒ 24, 2021 ‒ 19) Poprady trafiły do: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 8. Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego, 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, 15. Gołdapskiego pułku przeciwlotniczego, 12. Brygady Zmechanizowanej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 20. Brygady Zmechanizowanej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Część spośród dziewięciu Popradów obecnie znajdujących się na stanie lubelskiej brygady docelowo trafi do 18. pułku przeciwlotniczego. Głównym uzbrojeniem SPZR Poprad są cztery samonaprowadzające się na podczerwień pociski kierowane bliskiego zasięgu Grom, produkcji zakładów MESKO (kolejne cztery zapasowe są przewożone w pojeździe-nośniku), ale mogą z nich być odpalane także nowocześniejsze i znacznie skuteczniejsze pociski Piorun, dostarczane Siłom Zbrojnym RP od 2019 r. W 2020 r. przeprowadzono pierwsze strzelania z SPZR Poprad z wykorzystaniem rakiet Piorun.

Wobec rozbudowy struktur Wojsk Lądowych SZ RP nie można wykluczyć zamówienia kolejnej partii SPZR Poprad.