Zgodnie z umową, WZŁ-1 dostarczy 4 komplety MCC1 do końca 2024 roku.

Mobilny Węzeł Łączności systemu „Wisła" to nowoczesna, cyfrowa aparatownia służąca do połączenia zestawów „Wisła" oraz do zabezpieczenia łączności dla Systemu Pasywnej Lokacji (SPL) szczebla taktycznego.

MCC1 umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami SZ RP i NATO o różnych klauzulach tajności. Aparatownie posłużą jako punkt styku pomiędzy systemem kierowania i dowodzenia IBCS, a narodowymi systemami dowodzenia. Wprowadzone rozwiązania z zakresu łączności radioliniowej i radiowej spełniają najwyższe wymagania współczesnego pola walki, jednocześnie gwarantując łączność z obecnie użytkowanym przez SZ RP sprzętem. Aparatownie zapewnią interoperacyjność oraz w pełni odpowiedzą na wymagania współczesnego, sieciocentrycznego pola walki.

MCC1

MCC1

materiały prasowe

Opracowanie i produkcja MCC1 otwiera nowe możliwości rozwoju dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. jak również dla innych spółek z Grupy PGZ, uczestniczących w projekcie. WZŁ-1 S.A. w pracach nad MCC1 postawiły zarówno na implementację nowych rozwiązań, jak i swoje, wieloletnie doświadczenie, pozyskane m.in. przy produkcji Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC).