Przedmiotem kontraktu jest usługa zarządzania projektem w całym okresie realizacji programu. Porozumienie reguluje m.in. kwestie kontraktowania umów wykonawczych, ich realizacji w toku trwania kolejnych etapów oraz integracje komponentów zestawów w kompletne systemy „Narew".

Wartość umowy to ok. 18 mln zł.

- Dzisiejsza umowa to fundament, na którym realizowany będzie program NAREW i konsekwencja zupełnie nowego podejścia do zarządzania programami zbrojeniowymi. Porozumienie reguluje kwestie zarządzania projektem, zarówno po stronie naszego Konsorcjum jak i po stronie wojska oraz tworzy instytucjonalne, administracyjne i prawne reguły współpracy zaangażowanych w projekt stron. Formalizuje to podpisaną we wrześniu umowę ramową i otwiera drogę do konkretnych umów wykonawczych, w tym kontraktu dotyczącego rakiety oraz wyrzutni – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

Program NAREW to opracowanie oraz dostawa komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu