Zgodnie z informacją Inspektoratu Uzbrojenia, decyzja zapadła 23 lipca. Jeszcze w połowie miesiąca zamawiający poinformował, że w grze znajdowali się czterej oferenci. Huta Stalowa Wola wraz z Tatra Export, H.Cegielski-Poznań wraz z firmą Arquus, Thales Polska i AMZ-Kutno. Procedura zakupu została uruchomiona w maju 2019 r.

Czytaj także: Dwanaście zgłoszeń do dialogu technicznego na Perkoza

Według pisma Inspektoratu Uzbrojenia powodem unieważnienia postępowanie były następujące.

„Po zakończonej kwalifikacji Wykonawców Zamawiający otrzymał od użytkownika informację, z których wynika, że konieczne są zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wynikające z faktu wprowadzenia przez użytkownika korekty w koncepcji wykorzystania pojazdów WPWS wynikającej z aktualnej specyfiki działań realizowanych przez Wojska Specjalne zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym. Z przedstawionych zmian wynika, że pojazdy WPWS wykorzystywane będą m.in. do realizacji zadań, w których przetwarzane będą informacje niejawne o klauzuli NATO SECRET/TAJNE. W wyniku powyższego Zamawiający, dochowując należytej staranności, przeprowadził szereg konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację czynności nadzorczych nad procedurami związanymi z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Zamawiający uzyskał informacje, z których wynika, że na każdym etapie cyklu życia pojazdów (w tym w szczególności na etapie projektowania) będących przedmiotem zamówienia, dostęp do nich związany będzie z posiadaniem uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE.”

Całość analiz wykazała, że cała procedura musi przejść weryfikację dotyczącą zmiany wymagań. To z kolei wchodzi w prawne uzasadnienie unieważnienia postępowania ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Czytaj także: Rusza śmigłowcowy program Perkoz

Według deklaracji IU, postępowanie zakładało zakup 15 samochodów nowego typu z opcją na 90 kolejnych. Obecnie w strukturach Wojska Polskiego znajduje się niewielka liczba pojazdów tej klasy. M.in. 45 Oshkosh M-ATV, przekazanych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, wielozadaniowe HMMWV w wersjach z dodatkowymi pakietami opancerzenia w Wojskach Specjalnych, czy też czy też izraelskie Plasan SandCat 4×4 (Szop) w Żandarmerii Wojskowej.